Lees de on-line brochure
Klik hier >>

 

Neem contact met ons op
Wij zijn hier om u te helpen 1-323-960-1949

 

 

Het laatste decennium is één van de meest turbulente in onze geschiedenis geweest. Tegengestelde ideologieën, gewelddadige revoluties en een zwakke sociaal-economische structuur hebben meer dan een derde van de wereldbevolking onderworpen aan onderdrukking, armoede en brutale schendingen van mensenrechten. Terrorisme verscheurt de structuur van de maatschappij en verspreidt een mentaliteit die beheerst wordt door hysterie, angst en ongerustheid.

Emotionele stress stopt echter niet aan de grenzen van door oorlog verscheurde naties. Ook in ons eigen land vermenigvuldigen zich epidemieën van drugsmisbruik, criminaliteit en verscheurde gezinnen, tot analfabetisme, werkloosheid en de stress die deze problemen met zich meebrengen. Onder deze omstandigheden dragen overheidsbeambten en personeel van sociale zaken een zware last.

Maar er bestaan oplossingen, echte oplossingen die werken. Ze worden geleverd door Pastoraal Werkers waar en wanneer ze ook nodig zijn en met opmerkelijke resultaten. Deze oplossingen komen uit het grotere werk van de technologie van Scientology, en zijn bedoeld voor mensen van alle geloofsovertuigingen. In feite kan iedereen, van welke geloofsovertuiging dan ook, Pastoraal Werker worden.

Wat zijn Scientology vrijwilligers?
De Pastoraal Werkers, die meer dan 87.000 man sterk zijn en over elk continent van de aarde verspreid zijn, werken rechtstreeks met gemeenschapsleiders, overheidsbeambten, hulpverleners en burgers om orde te scheppen en echte hulp te verlenen, nadat een ramp heeft plaatsgevonden. En omdat het afgelopen decennium er één van extreme opschudding was, is de vraag naar hulp groter dan ooit tevoren.

Wanneer een ramp toeslaat zijn de Pastoraal Werkers onder de eersten die aankomen. Getraind om op noodtoestanden te reageren, verschaffen ze wat er ook maar nodig is om onmiddellijk het leed te verlichten en snel orde te scheppen. En omdat de technologie die ze toepassen zo eenvoudig en effectief is, trainen ze ook zeer vlug anderen, zodat ook zij hulp kunnen verlenen.

In het laatste jaar alleen al hebben Pastoraal Werkers echte hulp verleend aan 1,6 miljoen mensen uit alle lagen van de bevolking in 114 landen. Dat is waarom de Scientology Pastoraal Werkers dit motto volgen: Er kan iets aan gedaan worden.

Gratis DVD & informatiepakket


© 1999-2021 Church of Scientology International. Alle rechten voorbehouden. Voor handelsmerk informatie over Scientology diensten.